Get the Flash Player to see this rotator.
INFO
Wat is CKO Hopsassa?
 • biedt kinderopvang aan
 • staat voor een sociaal-pedagogische opvangproject,
  een opnamebeleid en werkt een coördinatiesysteem
  uit om opvangvragen te registreren, dispatchen
  en zo goed mogelijk te beantwoorden
 • is een groep van voorzieningen
 • kan over meerdere gemeenten werken
 • is een samenwerkingsverband en vraagt een wederzijds
  engagement van de betrokken partners
Overleg en samenwerking
 • De verschillende projecten en partners plegen geregeld
  overleg en delen hun kennis. Het CKO is ook de
  uitgelezen plaats om afspraken te maken over praktische
  samenwerking.
Aanmeldingsbeleid
 • Het CKO Hopsassa geeft voorrang aan kinderen die
  een link hebben met Asse. Eén aanmelding volstaat
  om op de centrale aanmeldingslijst te komen die geldt
  voor alle opvanginitiatieven van het CKO. Wanneer
  ouders met kinderen in een problematische situatie
  terecht komen en dit gevolgen heeft voor hun nood
  aan opvang, wordt binnen het CKO in overleg en binnen
  de perken van wat mogelijk is, naar een oplossing
  gezocht. Op deze manier heeft het CKO aandacht voor
  alle noden van alle ouders en hun kinderen.