Get the Flash Player to see this rotator.
PARTNERS
Buitenschoolse opvang
Spinibo

 www.spinibo.be


 • Het gemeentebestuur van Asse organiseert dit erkend
  initiatief voor buitenschoolse opvang dat zich
  aan de Boekfos bevindt maar ook een werking op
  woensdagnamiddag heeft te Zellik.
 • Tarieven volgens de richtlijnen van Kind en Gezin.
 • Opvang van schoolgaande kinderen vóór en na de
  schooluren, op woensdagnamiddag en op schoolvrije
  dagen.
 • Info op www.asse.be
  en bij Dorien Capens,
  025320309, spinibo@asse.be

Opvang in de scholen
 • Het gemeentebestuur organiseert in elke school
  die niet samenwerkt met Spinibo, kwaliteitsvolle
  opvang in de school, al dan niet in aparte lokalen.
 • Tarief: zelfde tarieven als Spinibo
 • Info in uw school
Kinderdagverblijven
Kinderdagverblijf Kinderpret


 • Spiegelstraat 5 – 1730 Asse
 • Info bij Glenn Willems, 02/452.79.87, kinderpret@belgacom.net, 74 plaatsenKinderdagverblijf Vijverbeek


 • Nieuwstraat 120b – 1730 Asse
 • Info bij Sonja Machielsen, 02/452.30.80, kdv.vijverbeek@skynet.be, 50 plaatsenKinderdagverblijf De Blokkendoos


 • Kloosterstraat 1 – 1731 Zellik
 • Info bij Elke Lauwers, 02/466.41.01, kdv.stjozef@skynet.be, 64 plaatsen
Dienst voor onthaalouders


www.ocmw-asse.be


 • Het OCMW organiseert de dienst voor onthaalouders
  met een capaciteit van 130 plaatsen, verspreid
  over de hele gemeente. De kinderen worden er
  opgevangen in een huiselijke sfeer, maximum 8
  kinderen per onthaalouder, door gemotiveerde
  onthaalouders die regelmatig bijgeschoold worden.
  Een dienst voor onthaalouders is erkend en gesubsidieerd
  door Kind en Gezin.
 • Tarieven volgens de richtlijnen van Kind en Gezin
  en volgens het gezinsinkomen
 • Aanmelding en info bij Hilde Tytgat
  en Yolande Braeckman, 027920105.
Thuisopvang zieke kinderen

www.haviland.be


 • Wanneer uw kind ziek is en het kan niet naar
  school of naar de crèche of onthaalouder, kunt u
  deze dienst contacteren. Een begeleid(st)er vangt
  uw kind bij u thuis op tussen 7 en 19 uur, max. 9
  uur per dag.
 • Tarief: max. €3/uur.
 • Info en reservatie bij Tinne De Keyser,
  0499233284
Occasionele en flexibele opvang
 • Occasionele opvang: is opvang van een kind gedurende een periode van maximaal 6 maanden voor één van volgende redenen:

  - de ouder werkt niet en start met een opleiding.
  - de ouder werkt niet en vindt plots werk.
  - de ouder neemt deel aan een sollicitatiegesprek.
  - er is een acute crisissituatie in het gezin.
  - het gezin heeft behoefte aan een korte draaglastvermindering.
  - voor het kind is om sociale en/of pedagogische motieven gedurende de dag opvang en begeleiding buiten het eigen gezin wenselijk.
  - In Asse beschikken KDV Kinderpret en KDV Vijverbeek over een erkenning voor occasionele opvangplaatsen.
 • Flexibele opvang is opvang zeer vroeg of zeer laat
  ’s avonds of in het weekend. Neem contact op met
  de dienst onthaalouders wanneer u hier nood aan
  heeft. Verschillende onthaalouders bieden een oplossing
  op maat. Ook Kinderdagverblijf Kinderpret,
  Spiegelstraat 5, 1730 Asse, 02/452.79.87, werd
  erkend door Kind en Gezin voor flexibele opvang.